Liczba stron:

294
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; różne; tom 107
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: nowogródzkie , białostockie , tarnopolskie , lwowskie , warszawskie , stanisławowskie , kieleckie , pusta strona , okładka , strona tytułowa , brak informacji
  • Województwa w 2017 r.: łódzkie , małopolskie , podkarpackie , podlaskie , śląskie , Ukraina , Białoruś , pusta strona , okładka , strona tytułowa , brak informacji
  • Powiaty w 1926 r.: stołpecki , przemyślański , pusta strona , suwalski , olkuski , rawski (woj. warszawskie) , niżański , wołożyński , tłumacki , okładka , strona tytułowa , brak informacji
  • Powiaty w 2017 r.: Ukraina , Białoruś , pusta strona , tomaszowski (woj. łódzkie) , olkuski , rawski , miechowski , sejneński , niżański , zawierciański , okładka , strona tytułowa , skierniewicki , krakowski , suwalski , brak informacji
  • Miejscowości w 1926 r.: pusta strona , Olkusz , niezidentyfikowana miejscowość , Markowce (pow. tłumacki) , Imbramowice , Wolbrom , Kosteniów , Janczyn , Brzuchowice , Pełtew (Połtew) , Zaciemne , Biłka , Łonie , Poluchów Wielki , Zamoście , Poluchów Mały , Brykoń , Dubowo II , Krasnopol , Wiżajny , Golce , Sugwozdy , Piotrowicze , Ejgirdy , Siniawska Słoboda , Juraciszki , Rum , Tokarzyszki , Kudejsze , Zabieławce , Stajki , Niwno , Łany Podleśne , Łobzów , Poręba Dzierżna , Skała , Rzeplin , Ojców , Gołyszyn , Glanów , Łany Wielkie , Bydlin , Mostek , Okniany , Bukówna , Mołodyłów (Mołodyjów) , Jackówka , Krzywotuły Stare , Budzyń , Lackie Szlacheckie , Wólka Jagielczyńska , Stanisławów Studziński , Olszowa Wola , Czerniewice , brak informacji , okładka , strona tytułowa , Przerośl (pow. suwalski) , Zabrodzie (pow. wołożyński) , Słoboda Suporośna , Huta (pow. wołożyński) , Celiny (pow. olkuski) , Chrząstowice (pow. olkuski) , Dłużec , Łazy (pow. olkuski) , Jezierzany (pow. tłumacki) , Delawa (pow. tłumacki) , Przybyłów (pow. tłumacki) , Kazimierzów (pow. rawski)
  • Miejscowości w 2017 r.: Worwolińce , Bystrzyca; Rudnik , Luboń , Goszczyno , Ładzin , Grzegorzew , Prokocim , Boguniewo , Dubów , Komorowice , Perehińsko , Rachiń , Reszniate , Roztoczki , Rożniatów , Rypne , Seneczów , Słoboda-Bolechowska , Słoboda Dolińska , Swaryczów , Strutyn Wyżny , Strutyn Niżny , Sukiel , Tiapcze , Turza Wielka , Witwica , Wola Zaderewacka , Żakla , Delawa , Schodnica , Wacowice , Mraźnica , Równe ad Königsau , Potok ad Gaje wyżne , Tustanowice , Rychcice , Wądzyn , Żabiny , Rywoczyny , Rutkowice , Sękowo , Sochy , Skurpie , Tuczki , Dźwierznia , Filice , Janiszewo , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Piątkowo , Bochlin , Otoka , Kopanki , Podmichale , Wistowa , Tomaszowce , Kadobna , Nowica , Hołyń , Wojniłów , Kopanki wieś , Huta Borowieńska , Jajno , Stobychwa , Obzyr Wielki , Lelików , Samary , Radostów , Swaryń , Załuchów
  • Instytucje: Czteroklasowa szkoła powszechna w Jezierzanach , Czteroklasowa szkoła powszechna w Przerośli , Dwuklasowa szkoła powszechna w Bydlinie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Imbramowicach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Oknianach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Poluchowie Małym , Dwuklasowa szkoła powszechna w Siniawskiej Słobodzie , Jednoklasowa polska szkoła powszechna w Brzuchowicach , Jednoklasowa polska szkoła powszechna w Przybyłowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Biłce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Brykoniu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Budzyniu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Egirdach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Glanowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jackówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Juraciszkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kosteniowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łanach Podleśnych , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łanach Wielkich , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łazach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łoniach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Mołodyłowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Piotrowiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Poluchowie Wielkim , Jednoklasowa szkoła powszechna w Stajkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Sugwozdach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zabrodziu , Jednoklasowa szkoła powszechna z polskim językiem nauczania w Krzywotułach Starych , Jednoklasowa szkoła powszechna z polskim językiem wykładowym w Lackich Szlacheckich , Jednoklasowa szkoła powszechna z polskim językiem wykładowym w Markowcach , Mieszana czteroklasowa szkoła powszechna w Janczynie , Mieszana szkoła powszechna w Pełtwi , Niezidentyfikowana instytucja , okładka , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Wiżajnach , Polska szkoła powszechna w Delawie , Polska szkoła powszechna w Hucie , pusta strona , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Skale , Szkoła powszechna , Szkoła powszechna w Celinach , Szkoła powszechna w Chrząstowicach , Szkoła powszechna w Dłużcu , Szkoła powszechna w Dubowie II , Szkoła powszechna w Gołyszynie , Szkoła powszechna w Kazimierzowie , Szkoła powszechna w Krasnopolu , Szkoła powszechna w Kudejszach , Szkoła powszechna w Łobzowie , Szkoła powszechna w Mostku , Szkoła powszechna w Niwnie , Szkoła powszechna w Ojcowie , Szkoła powszechna w Olszowej Woli , Szkoła powszechna w Porębie Dzierżnej , Szkoła powszechna w Rumie , Szkoła powszechna w Rzeplinie , Szkoła powszechna w Słobodzie Suporośnej , Szkoła powszechna w Stanisławowie Studzińskim , Szkoła powszechna w Tokarzyszkach , Szkoła powszechna w Wólce Jagielczyńskiej , Szkoła powszechna w Zabieławcach , Szkoła powszechna w Zaciemnem , Szkoła powszechna w Zamościu , Szkoła powszechna z polskim językiem nauczania w Bukównej , Trzyklasowa szkoła powszechna w Czerniewicach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Golcach , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna w Olkuszu , Żeńska szkoła powszechna w Wolbromiu
  • Znani ludzie: